main content

post area

مهدی باقری از خواننده های محبوب و دوست داشتنی استان یزد بوده که در شهرستان مهریز سکونت دارد.

در سال 1399 همراه با شیوع ویروس کرونا و گسترش فضای خستگی و افسردگی در جامعه؛ تصمیم گرفتیم با قدرت بیشتری فعالیت کنیم و رسالتمان را بهبود حال دل مردم ایران عزیزمان قرار بدیم.

امیدواریم همچنان با ما همراه باشید و مثل سابق با کامنت ها و نظراتتون یاور و پشتیبانمونان باشید.